Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

 Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Przed Tobą ważny wybór – gdzie kontynuować naukę? My tę decyzję już podjęliśmy … Wybraliśmy popularną „GÓRKĘ”! Dziś wiemy, że był to strzał w dziesiątkę ! Chcesz się przekonać, że piszemy prawdę? Dołącz do nas! Pozwolimy Ci rozwinąć skrzydła i pokażemy jak latać.

 Kim jesteśmy?

 I Liceum Ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z bogatą historią
i wyjątkową atmosferą!

Jesteśmy szkołą z ponad 100 letnią historią, kształcącą  kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych świata, refleksyjnych i twórczych, zaangażowanych w życie społeczne. Absolwentów naszej szkoły przygotowujemy do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w językach obcych, do realizacji swoich marzeń i pasji. W naszej szkole każdy uczeń jest ważny, a my jesteśmy dla każdego ucznia.

W tej szkole warto być, warto stawać się cząstką jej tradycji i przyłączyć się do tych, którzy tworzą rzeczywistość.

 Wybierz „GÓRKĘ”, bo…

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum uzyskało prestiżową odznakę „ Srebrnej Tarczy’ tygodnika „Perspektywy’ w rankigu najlepszych szkół ogólnokształcacych w Polsce. Potwierdza to ugruntowaną pozycję szkoły jako miejsca, w którym rzetelnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego a jego wyniki pozwolą Ci ubiegać się o indeks najlepszych uczelni.

Potrafimy przygotować Cię do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Zdawalność matury w I LO od lat przekracza średnie krajowe. W roku szkolnym 2018/2019 na około 170 absolwentów maturę z polskiego zdało 99,4 % absolwentów, z matematyki 96%, z języka angielskiego 96% .

Absolwenci naszej szkoły, dzięki dobremu przygotowaniu do egzaminu maturalnego podejmują dalszą naukę na prestiżowych kierunkach studiów. W roku szkolnym 2018/2019 85 % absolwentów podjęło naukę na studiach wyższych. Co warto podkreślić w roku szkolnym 2018/2019 kilkunastu absolwentów uzyskało indeks uczelni medycznych co jest wyjątkowym osiągnięciem nie tylko w skali powaiatu ale również województwa. Nasi absolwenci zasilili również szeregi studentów prestiżowych uczelni politechnicznych: wybierając nierzadko kierunki związane z rozwojem najnowszych technologii.

Potrafimy przygotować Cię do olimpiad i konkursów przedmiotowych. W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniwie zostali finalistami olmpiad z biologii i języka niemieckiego oiraz laureatami licznych konkursów na szczeblu wojewódzkim i rejonowym.

Górka to nie tylko obowiązkowe zajęcia lekcyjne

Górka to niepowtarzalna i przyjazna dla uczniów atmosfera którą tworzą nauczyciele i uczniowie.Wspólnie realizujemy liczne przdsięwzięcia wykraczające poza ramy nauki.

Nie zapominamy o tych, którzy zróżnych powodów mają problemy z opanowaniem niezbędnych umiejetności. Dzięki staraniom naszym i organu prowadzącego możemy prowadzić dodatkowe zajęcia finansowane ze środków Europejskich skierowane do tych, którzy mają problemy w nauce.

Współpracujemy z uczelniami lubelskimi: Uniwersytetem Medycznycznym, UMCS i Politechniką Lubelską. Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tych uczelni zarówno na terenie szkoły jak i podczas wycieczek na uczelnie.

W naszej szkole dbamy o dobre warunki nauki – wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, dziennik elektroniczny zapewnia bieżący dostęp do informacji, w 2018 r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły, Posiadamy nowoczesną szkolną halę sportową, nowe boisko wielofunkcyjne i siłownię. Szkoła posiada dobrą lokalizację – przystanek MPK przed jej budynkiem.

Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych uzupełniających wiedzę uczniów oraz przygotowujących do egzaminy maturalnego.

Nasi uczniowie biorą udział w programach międzynarodych wymian młodzieży: Erasmus+, Comenius i eTwinning, organizujemy wyjazdy na Euroweek, bierzymy udział w programie AIESEC, prowadzimy stałą parnerską wymianę z Belgijskim miastem Ruiselede.

Umożliwiamy rozwój talentów i uzdolnień sportowych. Sportowcy „Górki;’ są w potrójnej koronie w powiatowym współzawodnictwie w trzech kategoriach sportowych generalnej, dziewcząt i chłopców, a drużyny reprezentujące szkołę uczestniczą w finałach wojewódzkich.

Pamiętamy o potrzebujących – aktywnie działają: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, jesteśmy liderami w akcji Honorowego Krwiodawstwa.

Absolwencie Szkoły Podstawowej!


I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki

i Technikum nr 1 w Kraśniku to szkoły, których szukasz!

Tylko ten typ kształcenia spełnia wymogi współczesnego, szybko zmieniającego się świata, otwiera młodemu człowiekowi drogę na dowolne studia wyższe, uczy operatywności i kreatywności, pomaga aktywnym i rzutkim a także nieśmiałym i zalęknionym.

Bądź sobą, szukaj własnej drogi!

Złóż dokumenty

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kraśniku (4-letnie)

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Pierwszy

Drugi

Trzeci

A

Matematyka

Fizyka

Do wyboru Informatyka lub Język Angielski

B

Geografia

Matematyka

Język Angielski

C

Biologia

Chemia

 

D

Biologia

Chemia

Matematyka

E

Język Polski

Historia

Wiedza o Społeczeństwie

 

Technikum nr 1 (5-letnie) – ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK

 

Klasa


 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Pierwszy

Drugi

A

Matematyka

Informatyka

 

  Szczegóły oferty profili kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A (LO)
Matematyka/Fizyka/
do wyboru Informatyka
lub J. Angielski
 

języki obce:
a)obowiązkowo
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, informatyka,
język polski,
język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp

B (LO)

Matematyka/Geografia/  J.Angielski

języki obce:
a)obowiązkowo 
język angielski, 

 b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*
 

matematyka, geografia,
język polski,
język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej

C (LO)

Biologia/Chemia

języki obce:
a)obowiązkowo
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, biologia,
język polski,
język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D (LO)

Biologia/Chemia/
Matematyka

języki obce:
a)obowiązkowo 
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, biologia,
język polski,
język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E (LO)

J.Polski/Historia/WOS

języki obce:
a)obowiązkowo 
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, historia,
język polski,
język angielski

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp. 
 AT
(Technikum)

Matematyka/Informatyka

języki obce:
a)obowiązkowo:
język angielski,
język niemiecki

 

matematyka,
język polski,
język angielski,

informatyka
pasjonatom informatyki i nowych rozwiązań technologicznych oraz ich zastosowań,
zaintresowanym przyszłą pracą w atrakcyjnym zawodzie,
osobom zamierzającym podjąć dalszą naukę na studiach wyższych o kierunkach informatycznych i telekomunikacyjnych 
 
 
 

* Grupy językowe zostaną utworzone w zależności od liczby chętnych i możliwości organizacyjnych szkoły (minimalna liczba uczniów w grupie – 12 osób)

  Uwaga !

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy na bieżąco informacje techniczne zwiazane z trybem rekrutacji  do szkół na rok szkolny 2020/2021.
 
 

 

 
 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top