w roku szkolnym 2017/2018  zamierzamy otworzyć w Szkole Policealnej dla Dorosłych  dwa nowe kierunki kształcenia.

Szkoła zamierza kształcić absolwentów w zawodach: Opiekun Osoby Starszej oraz Opiekun Medyczny.

Zajęcia odbywać się będą w formie zaocznej (zjazdy piątek po zakończeniu zajęć w szkołach dla młodzieży, sobota, ewentualnie niedziela).

Czas trwania cyklu kształcenia:

Opiekun medyczny - 2 semestry

Opiekun osoby starszej - 4 semestry

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na wrzesień 2017 roku a rekrutacja odbywać się będzie w okresie od 2 czerwca 2017 do 26 czerwca 2017.

Jedną z bezpośrednich przyczyn, dla których zamierzamy otworzyć nowe kierunki kształcenia jest sytuacja demograficzna i społeczna w skali powiatowej, krajowej ale również europejskiej. Z jednej strony postępujący proces "starzenia się" społeczeństw europejskich w każdej możliwej skali , wydłużenie się średniej długości życia przy spadku ogólnej liczby urodzin, proces emigracji z niewielkich ośrodków do większych oferujących większe możliwości znalezienia satysfakcjunojącego pod względem materialnym zatrudnienia, co powoduje że wiele starszych osób zamieszkujących niewielkie ośrodki miejskie pozostaje praktycznie bez bezpośredniego wsparcia młodszych pokoleń. Z drugiej strony problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy przez osoby, które z różnych względów zamieszkują niewielkie ośrodki takie jak Kraśnik.

Absolwent szkoły uzyskuje kwalifikacje zawodowe do wykonywania potencjalnie atrakcyjnego zawodu i może bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjąć pracę zawodową. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do osób, które nie wykonywały wcześniej pracy zawodowej jak też do osób, które chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe

Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie u następujących pracodawców na terenie powiatu kraśnickiego i województwa . Są to Domy Pomocy Społecznej, zakłady opieki medycznej.

Absolwenci szkoły mogą starać się uzyskać pracę w zawodzie również poza granicami województwa lubelskiego w dużych ośrodkach miejskich oraz poza granicami kraju.

Przede wszystkim jednak największą możliwość uzyskania zatrudnienia widzimy w możliwości utworzenia własnej działalności gospodarczej w uzyskanym zawodzie zgodnie z ogólnoeuropejskimi j trendami deinstytucjonalizacji systemu opieki medycznej.

Zacytujemy cele kształcenia na Kierunku  Opiekun Osoby Starszej:

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest:

1) świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,

2) pomoc osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,

3) wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych,

4) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,

5) mobilizacja osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starszym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Zacytujemy cele kształcenia na kierunku Opiekun Medyczny:

Opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących podstawowych zadań zawodowych:

 1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej ;

 2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych;

 3) asystowania personelowi medycznemu w wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

 4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

 5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Szczegóły procesu rekrutacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

 

 

 

 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top