Tak! Nasza szkoła – rówieśnica wolnej Polski – w 2018 r. ukończy 100 lat!!!

 

 

Niczym dostojna dama już się stroi w oczekiwaniu na jubileusz i należne jej hołdy. Spogląda w kierunku czerwonego dywanu (prowadzącego od świateł ku jej drzwiom) i oczekuje na spotkanie z wieloma pokoleniami swoich wychowanków.

Nietaktem byłoby jednak widzieć w niej zacną matronę. Bo cóż znaczy sto lat dla szkoły? Dopiero nabrała doświadczenia, powagi i niezbędnego poczucia własnej wartości. I oczekuje na nowe wyzwania.

Ma w sobie duszę młodej dziewczyny spoglądającej z nadzieją na to, co za zakrętem. Pielęgnuje, oczywiście, swoją Izbę Tradycji, ale ma też sale komputerowe. I siłownię, bo, jak wiadomo, w zdrowym ciele, zdrowy duch.

Nie bez powodu przecież zdobyła tytuł „Szkoły z klimatem”, pokonując znakomite szkoły Lubelszczyzny i naszego miasta.

Spójrzcie Państwo na filmik promujący naszą Piękną Kraśnicką Damę. Może odnajdziecie w nim siebie sprzed lat? Pamiętacie? „Stoi na Górce szkoła niezwykła…”

14 marca 2017 roku w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięły udział trzy zespoły następujących szkół.

Czytaj więcej...

w roku szkolnym 2017/2018  zamierzamy otworzyć w Szkole Policealnej dla Dorosłych  dwa nowe kierunki kształcenia.

Szkoła zamierza kształcić absolwentów w zawodach: Opiekun Osoby Starszej oraz Opiekun Medyczny.

Zajęcia odbywać się będą w formie zaocznej (zjazdy piątek po zakończeniu zajęć w szkołach dla młodzieży, sobota, ewentualnie niedziela).

Czas trwania cyklu kształcenia:

Opiekun medyczny - 2 semestry

Opiekun osoby starszej - 4 semestry

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na wrzesień 2017 roku a rekrutacja odbywać się będzie w okresie od 2 czerwca 2017 do 26 czerwca 2017.

Jedną z bezpośrednich przyczyn, dla których zamierzamy otworzyć nowe kierunki kształcenia jest sytuacja demograficzna i społeczna w skali powiatowej, krajowej ale również europejskiej. Z jednej strony postępujący proces "starzenia się" społeczeństw europejskich w każdej możliwej skali , wydłużenie się średniej długości życia przy spadku ogólnej liczby urodzin, proces emigracji z niewielkich ośrodków do większych oferujących większe możliwości znalezienia satysfakcjunojącego pod względem materialnym zatrudnienia, co powoduje że wiele starszych osób zamieszkujących niewielkie ośrodki miejskie pozostaje praktycznie bez bezpośredniego wsparcia młodszych pokoleń. Z drugiej strony problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy przez osoby, które z różnych względów zamieszkują niewielkie ośrodki takie jak Kraśnik.

Absolwent szkoły uzyskuje kwalifikacje zawodowe do wykonywania potencjalnie atrakcyjnego zawodu i może bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjąć pracę zawodową. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do osób, które nie wykonywały wcześniej pracy zawodowej jak też do osób, które chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe

Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie u następujących pracodawców na terenie powiatu kraśnickiego i województwa . Są to Domy Pomocy Społecznej, zakłady opieki medycznej.

Absolwenci szkoły mogą starać się uzyskać pracę w zawodzie również poza granicami województwa lubelskiego w dużych ośrodkach miejskich oraz poza granicami kraju.

Przede wszystkim jednak największą możliwość uzyskania zatrudnienia widzimy w możliwości utworzenia własnej działalności gospodarczej w uzyskanym zawodzie zgodnie z ogólnoeuropejskimi j trendami deinstytucjonalizacji systemu opieki medycznej.

Zacytujemy cele kształcenia na Kierunku  Opiekun Osoby Starszej:

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest:

1) świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,

2) pomoc osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,

3) wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych,

4) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,

5) mobilizacja osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starszym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Zacytujemy cele kształcenia na kierunku Opiekun Medyczny:

Opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących podstawowych zadań zawodowych:

 1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej ;

 2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych;

 3) asystowania personelowi medycznemu w wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

 4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

 5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Szczegóły procesu rekrutacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

 

 

 

 

29 stycznia i 5 lutego

Tematem pierwszych zajęć był układ krwionośny, gdzie oprócz wykładu wykorzystywano symulatory zjawisk.

Z kolei 5 lutego uczniowie wysłuchali wykładu Pani Katarzyny Dąbrowskiej na temat układu ruchu. Mieli okazję wykorzytać praktycznie zaprezetowaną wiedzę wykonując na sobie samych badania palpacyjne układu mięśniowego i kostnego.

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top