Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

Obchody Dnia Patrona Szkoły w bieżącym roku, Roku Tadeusza Kościuszki, miały szczególnie uroczysty wymiar. Świętowanie zaczęliśmy Mszą Świętą sprawowaną, w intencji uczniów i pracowników szkoły, w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP.

Po wspólnej modlitwie, ze sztandarem szkoły na czele, udaliśmy się do budynku szkoły gdzie odbyła się część oficjalna, podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klas drugich. Następnie wysłuchaliśmy wykładu „Prywatne życie Tadeusza Kościuszki”, wygłoszonego przez pracownika naukowego Instytutu Historii UMCS – dr hab. Wiesława Bondyrę. Kolejnym punktem programu był spektakl, przygotowany pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Magdaleny Frączek.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wicestarosta Kraśnicki – pan Mariusz Socha, pan Karol Rychlewski – reprezentujący Posła na Sejm RP Wojciecha Wilka, Sekretarz Miasta Kraśnik – pan Łukasz Skokowski, pani Renata Łukasik – dyrektora Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego, nadkomisarz Marek Tchórza - Komendant Komendy Powiatowej Policji , st. bryg. Artur Bis - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pani Aneta Jabłońska -Ośka - dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, pani Katarzyna Duda - Kufel - wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, pan Mariusz Płecha - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, pan Grzegorz Posyniak – dyrektora Bursy Szkolnej, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły: pan dyrektor Wojciech Szpakiewicz, pani dyrektor Janina Sprawka, pani dyrektor Marta Jarosz, pani Henryka Kapusta, pani Leokadia Pożarowszczyk, pani Weronika Surdacka, pani Izabela Stępniewska i pani Irena Zakościelna oraz pielęgniarka szkolna – pani Grażyna Wyszomirska.

W bieżącym roku przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Naczelnika insurekcji z 1794 r., bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, obywatela honorowego Republiki Francuskiej – Patrona naszej szkoły. Wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki doceniła Konferencja Generalna UNESCO, która objęła patronatem obchody tej rocznicy a Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko jest postacią nie wymagającą szerszej rekomendacji - żadnemu Polakowi przed nim nie udało się zawładnąć międzynarodową wyobraźnią na choćby zbliżoną skalę. Dla nas to wielki adorator Ojczyzny i człowiek, który jest wzorem prawdziwego zwolennika wolności. Już od 26 lat Tadeusz Kościuszko jest obecny w życiu naszej szkolnej społeczności. Towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów jako wzór godny naśladowania. Pod jego patronatem nasza szkoła ciągle się rozwija, a w przyszłym roku będziemy obchodzili 100 lecie jej istnienia.

Dyrektor szkoły pan Piotr Miecznikowski kończąc swoje wystąpienie przywołał słowa patrona szkoły: „Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka”.

Podziękował za przybycie wszystkim obecnym na uroczystości a także młodzieży, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości, a w szczególności:

- księżom sprawującym liturgię – księdzu Rektorowi Adamowi Wochowi i księdzu Tomaszowi Zgórce,

- pani katechetce Elżbiecie Lewniewskiej za przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej,

- Komendzie Powiatowej Policji i Straży Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu

-pani Magdalenie Frączek oraz młodzieży za przygotowanie części artystycznej,

- pani Beacie Szaji za przygotowanie dekoracji,

- panu Robertowi Podwiązce za przygotowanie pocztów sztandarowych do przekazania sztandaru szkoły,

- pani Izabeli Dekiel za przeprowadzenie konkursu plastycznego „Karykatura Tadeusza Kościuszki,

- pocztom sztandarowym

- młodzieży, która, mimo nagłośnionych w mediach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, wzięła udział w uroczystościach.

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top