IV edycja Konkursu Twórczości Literackiej „Pisać każdy może... ”

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY: Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku – I LO im. T. Kościuszki, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik
Patronat: Starostwo Powiatowe w KraśnikuII. CELE KONKURSU: 
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, 
- inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, 
- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości.

III. WARUNKI KONKURSU 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich w jednej lub obu kategoriach:
a) poezja – zestaw dwóch do pięciu wierszy; 
b) proza – tekst do 4 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.
3. Tematyka prac dowolna. 
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 
5. Prace konkursowe w 4 egzemplarzach, podpisane godłem, z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres e-mail i nr telefonu oraz zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikację pracy (wzór w załączniku do regulaminu), a także imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego należy przesłać na adres, (informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail):
Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku 
ul. Armii Krajowej 25
Tel. i fax: 81 825 24 26
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IV TERMINY
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 10 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

V. NAGRODY 
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów. 
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia.
3. Organizatorzy nie wysyłają nagród, nagrody należy odebrać osobiście. 

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów. 

Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Załącznik 1

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE RODZICA

NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA i PUBLIKACJĘ PRACY

zgłoszonej na Konkurs Twórczości Literackiej „Pisać każdy może”

Dotyczy uczennicy/ucznia......................................................... ...........................

                                                         (nazwisko, imię, szkoła)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

  • danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/opiekuna prawnego (imię, nazwisko, adres e-mail, aktualny nr tel.),
  • wizerunku mojego dziecka w biuletynach informacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły.
  • publikowanie pracy zgłoszonej na Konkurs.

przez Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002 r., z późn. zmianami).

........................ dn............................................   ......................................................................

                                                                                   (podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
Data : wtorek, 9 czerwiec 2020
10
Data : środa, 10 czerwiec 2020
13
Data : sobota, 13 czerwiec 2020
14
Data : niedziela, 14 czerwiec 2020
15
Data : poniedziałek, 15 czerwiec 2020
16
Data : wtorek, 16 czerwiec 2020
17
Data : środa, 17 czerwiec 2020
18
Data : czwartek, 18 czerwiec 2020
19
Data : piątek, 19 czerwiec 2020
20
Data : sobota, 20 czerwiec 2020
21
Data : niedziela, 21 czerwiec 2020
24
Data : środa, 24 czerwiec 2020
25
Data : czwartek, 25 czerwiec 2020

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top