Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Przed Tobą ważny wybór – gdzie kontynuować naukę? My tę decyzję już podjęliśmy … Wybraliśmy popularną „GÓRKĘ”! Dziś wiemy, że był to strzał w dziesiątkę ! Chcesz się przekonać, że piszemy prawdę? Dołącz do nas! Pozwolimy Ci rozwinąć skrzydła i pokażemy jak latać.

 Kim jesteśmy?

 I Liceum Ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z bogatą historią
i wyjątkową atmosferą!

Jesteśmy szkołą z ponad 100 letnią historią, kształcącą  kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych świata, refleksyjnych i twórczych, zaangażowanych w życie społeczne. Absolwentów naszej szkoły przygotowujemy do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w językach obcych, do realizacji swoich marzeń i pasji. W naszej szkole każdy uczeń jest ważny, a my jesteśmy dla każdego ucznia.

W tej szkole warto być, warto stawać się cząstką jej tradycji i przyłączyć się do tych, którzy tworzą rzeczywistość.

 Wybierz „GÓRKĘ”, bo…

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum uzyskało prestiżową odznakę „ Srebrnej Tarczy’ tygodnika „Perspektywy’ w rankingu najlepszych szkół ogólnokształcących w Polsce. Potwierdza to ugruntowaną pozycję szkoły jako miejsca, w którym rzetelnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego a jego wyniki pozwolą Ci ubiegać się o indeks najlepszych uczelni.

Potrafimy przygotować Cię do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Zdawalność matury w I LO od lat przekracza średnie krajowe. W roku szkolnym 2018/2019 na około 170 absolwentów maturę z polskiego zdało 99,4 % absolwentów, z matematyki 96%, z języka angielskiego 96% .

Absolwenci naszej szkoły, dzięki dobremu przygotowaniu do egzaminu maturalnego podejmują dalszą naukę na prestiżowych kierunkach studiów. W roku szkolnym 2018/2019 85 % absolwentów podjęło naukę na studiach wyższych. Co warto podkreślić w roku szkolnym 2018/2019 kilkunastu absolwentów uzyskało indeks uczelni medycznych co jest wyjątkowym osiągnięciem nie tylko w skali powiatu ale również województwa. Nasi absolwenci zasilili również szeregi studentów prestiżowych uczelni politechnicznych wybierając nierzadko kierunki związane z rozwojem najnowszych technologii.

Potrafimy przygotować Cię do olimpiad i konkursów przedmiotowych. W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie zostali finalistami olimpiad z biologii i języka niemieckiego oraz laureatami licznych konkursów na szczeblu wojewódzkim i rejonowym.

Górka to nie tylko obowiązkowe zajęcia lekcyjne

Górka to niepowtarzalna i przyjazna dla uczniów atmosfera którą tworzą nauczyciele i uczniowie.Wspólnie realizujemy liczne przedsięwzięcia wykraczające poza ramy nauki.

Nie zapominamy o tych, którzy z różnych powodów mają problemy z opanowaniem niezbędnych umiejętności. Dzięki staraniom naszym i organu prowadzącego możemy prowadzić dodatkowe zajęcia finansowane ze środków Europejskich skierowane do tych, którzy mają problemy w nauce.

Współpracujemy z uczelniami lubelskimi: Uniwersytetem Medycznym, UMCS i Politechniką Lubelską. Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tych uczelni zarówno na terenie szkoły jak i podczas wycieczek na uczelnie.

W naszej szkole dbamy o dobre warunki nauki – wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, dziennik elektroniczny zapewnia bieżący dostęp do informacji, w 2018 r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły, Posiadamy nowoczesną szkolną halę sportową, nowe boisko wielofunkcyjne i siłownię. Szkoła posiada dobrą lokalizację – przystanek MPK przed jej budynkiem.

Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych uzupełniających wiedzę uczniów oraz przygotowujących do egzaminy maturalnego.

Nasi uczniowie biorą udział w programach międzynarodowych wymian młodzieży: Erasmus+, Comenius i eTwinning, organizujemy wyjazdy na Euroweek, bierzemy udział w programie AIESEC, prowadzimy stałą partnerską wymianę z Belgijskim miastem Ruiselede.

Umożliwiamy rozwój talentów i uzdolnień sportowych. Sportowcy „Górki;’ są w potrójnej koronie w powiatowym współzawodnictwie w trzech kategoriach sportowych generalnej, dziewcząt i chłopców, a drużyny reprezentujące szkołę uczestniczą w finałach wojewódzkich.

Pamiętamy o potrzebujących – aktywnie działają: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, jesteśmy liderami w akcji Honorowego Krwiodawstwa.

Absolwencie Szkoły Podstawowej!


I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki

i Technikum nr 1 w Kraśniku to szkoły, których szukasz!

Tylko ten typ kształcenia spełnia wymogi współczesnego, szybko zmieniającego się świata, otwiera młodemu człowiekowi drogę na dowolne studia wyższe, uczy operatywności i kreatywności, pomaga aktywnym i rzutkim a także nieśmiałym i zalęknionym.

Bądź sobą, szukaj własnej drogi!

Złóż dokumenty

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kraśniku (4-letnie)

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Pierwszy

Drugi

Trzeci

A

Matematyka

Fizyka

Do wyboru Informatyka lub Język Angielski

B

Geografia

Matematyka

Język Angielski

C

Biologia

Chemia

 

D

Biologia

Chemia

Matematyka

E

Język Polski

Historia

Wiedza o Społeczeństwie

 

Technikum nr 1 (5-letnie) – ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK

 

Klasa


 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Pierwszy

Drugi

A

Matematyka

Informatyka

 

  Szczegóły oferty profili kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A (LO)
Matematyka/Fizyka/
do wyboru Informatyka
lub J. Angielski
 

języki obce:
a)obowiązkowo
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, informatyka,
język polski,
język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp

B (LO)

Matematyka/Geografia/  J.Angielski

języki obce:
a)obowiązkowo 
język angielski, 

 b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*
 

matematyka, geografia,
język polski,
język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej

C (LO)

Biologia/Chemia

języki obce:
a)obowiązkowo
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, biologia,
język polski,
język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D (LO)

Biologia/Chemia/
Matematyka

języki obce:
a)obowiązkowo 
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, biologia,
język polski,
język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E (LO)

J.Polski/Historia/WOS

języki obce:
a)obowiązkowo 
język angielski, 

b)drugi język obcy do
wyboru:
francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski*

matematyka, historia,
język polski,
język angielski

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp. 
 AT
(Technikum)

Matematyka/Informatyka

języki obce:
a)obowiązkowo:
język angielski,
język niemiecki

 

matematyka,
język polski,
język angielski,

informatyka
pasjonatom informatyki i nowych rozwiązań technologicznych oraz ich zastosowań,
zaintresowanym przyszłą pracą w atrakcyjnym zawodzie,
osobom zamierzającym podjąć dalszą naukę na studiach wyższych o kierunkach informatycznych i telekomunikacyjnych 
 
 
 

* Grupy językowe zostaną utworzone w zależności od liczby chętnych i możliwości organizacyjnych szkoły (minimalna liczba uczniów w grupie – 12 osób)

  Uwaga !

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy na bieżąco informacje techniczne zwiazane z trybem rekrutacji  do szkół na rok szkolny 2020/2021.
 
 

 

 
 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
Data : wtorek, 9 czerwiec 2020
10
Data : środa, 10 czerwiec 2020
13
Data : sobota, 13 czerwiec 2020
14
Data : niedziela, 14 czerwiec 2020
15
Data : poniedziałek, 15 czerwiec 2020
16
Data : wtorek, 16 czerwiec 2020
17
Data : środa, 17 czerwiec 2020
18
Data : czwartek, 18 czerwiec 2020
19
Data : piątek, 19 czerwiec 2020
20
Data : sobota, 20 czerwiec 2020
21
Data : niedziela, 21 czerwiec 2020
24
Data : środa, 24 czerwiec 2020
25
Data : czwartek, 25 czerwiec 2020

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top