Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

28 kwietnia w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów I LO rocznik 2017.

Absolwenci , których żegnaliśmy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły, jako jej uczniowie 1 września 2014 roku. Przez trzy lata towarzyszyli nam zdobywając wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. Spotykaliśmy ich na szkolnych korytarzach, uczestniczyli w wycieczkach, szkolnych imprezach, reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Niewątpliwie odcisnęli swój ślad w stuletniej historii szkoły. Teraz przyszedł czas ich pożegnania.

Przed nimi jeszcze ostatni etap przygody z I LO im.T. Kościuszki - egzamin maturalny.

Dla społeczności szkoły pożegnanie absolwentów to ważne wydarzenie, nic więc dziwnego, że dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodsze koleżanki i koledzy dołożyli starań, aby uroczystość pożegnania wypadła godnie i okazale.

W sali gimnastycznej zgromadzili się absolwenci i ich rodzice, nauczyciele, młodsze koleżanki i koledzy. W imieniu Starostwa Powiatowego w Kraśniku na pożegnanie absolwentów przybył wicestarosta kraśnicki Pan Mariusz Socha.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

W następnej kolejności głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Piotr Miecznikowski.

Po powitaniu zgromadzonych zwrócił się do absolwentów życząc im udanych wyborów życiowych, wiary i siły w realizację swoich marzeń, życzliwości ze strony otaczającego ich świata. Nie zapomniał oczywiście wspomnieć o egzaminie maturalnym, który otworzy absolwentom drogę do nowych wyzwań.

Dyrektor Miecznikowski podziękował rodzicom absolwentów za współpracę w realizacji celów naukowych i wychowawczych szkoły, podziękował im również za zaufanie jakim obdarzyli grono pedagogiczne powierzając mu w opiekę swoje dzieci.

Dyrektor podziękował również nauczycielom i pracownikom szkoły za trud pracy włożony przez ostatnie trzy lata pracy z tegorocznymi absolwentami.

Dzień pożegnania rocznika 2017 był również ostatnim dniem pracy dydaktycznej zasłużonego pracownika naszej szkoły, nauczycielki matematyki Pani Krystyny Michnal.

Pani Krystyna zakończyła zajęcia matematyki z klasą IIID, ostatnia klasą w jej karierze zawodowej. Dyrektor podziękował za rzetelną i sumienną pracę w trakcie, której rzesze uczniów pod jej kierunkiem zgłębiały z sukcesami zawiłości algebry, geometrii i inne tajemnice ”królowej nauk”. Uczniowie Pani Krystyny osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach, a doskonałe wyniki egzaminu maturalnego otwierały im drogę na najbardziej prestiżowe uczelnie. Potwierdzeniem uznania jej pracy były liczne nagrody i odznaczenia przyznawane przez władze oświatowe różnych szczebli. Do podziękowań Dyrektora dołączył również Pan Starosta. Miłym zapewne dla żegnanej akcentem było wystąpienie Pana Mirosława Skrobuchy, który jak sam powiedział występował w potrójnej roli: wychowanka, współpracownika I rodzica. Pan Skrobucha złożył podziękowania za współpracę w imieniu zespołu nauczycieli matematyki. Na zakończenie tej części uroczystości podziękowania i życzenia na dalszą drogę życia złożyli Pani Michnal uczniowie jej ostatniej klasy – klasy IIID rocznik 2017.

W następnej kolejności do zebranych przemówił Pan Wicestarosta Mariusz Socha.

Odczytał on list Starosty Kraśnickiego Pana Andrzeja Maja skierowany do absolwentów, ich rodziców i grona pedagogicznego. Starosta gratulował w nim ukończenia szkoły i życzył powodzenia na egzaminie maturalnym. Jednocześnie dziękował rodzicom i nauczycielom za wysiłek włożony w wychowanie i przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. Pan Wicestarosta przekazał na ręce Dyrektora Miecznikowskiego ”szczęśliwe długopisy” dla wszystkich maturzystów I LO.

Po Panu Staroście do zgromadzonych przemówili przedstawiciele rodziców Pan Adam Jurek i Pani Joanna Kawęcka-Maśloch.

Tradycją takich uroczystości stało się przyznawanie tytułu ”Absolwenta Roku” i wręczanie statuetki ”Absolwenta Roku”.

W tym roku szkolnym dyrektor Miecznikowski przekazał statuetkę uczennicy klasy IIID Alicji Skrobucha . Alicja uzyskała średnią ocen 6.00. Oprócz tego na jej koncie znalazły się sukcesy w konkursach i olimpiadach. Alicja jest Finalistką XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej , zajęła II miejsce w VIII Konkursie Biochemicznym, IV miejsce w województwie w Konkursie Genetycznym, w bieżącym roku zakwalifikowała się do finału III Ogólnopolskiego Turnieju All – chemicznego, który odbędzie się w czerwcu, wzięła udział w etapie wojewódzkim XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz w etapie okręgowym Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, jest finalistką Konkursu Matematycznego PANGEA, laureatką I stopnia w ogólnopolskim konkursie j. niemieckiego, zajęła I m. w X Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Janie Pawle II, reprezentowała szkołę w sztafetowych biegach przełajowych w Licealiadzie Powiatowej . Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na maturze oraz zdobycia indeksu wymarzonej uczelni.

Jak co roku ważnym akcentem uroczystości zakończenia roku jest wręczenie świadectw uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. W tym roku są to następujący absolwenci:

 • Dominika Radwan klasa IIIA średnia 5.33
 • Kinga Jurek klasa IIID średnia 5.29
 • Mateusz Jurek klasa IIID średnia 5.29
 • Justyna Czarnecka klasa IIIB średnia 5.28
 • Dominika Mazur klasa III B średnia 5.28
 • Renata Petynka klasa III D średnia 5.24
 • Kinga Sielska klasa IIIC średnia 5.21
 • Artur Ćwieka Klasa IIIA średnia 5.17
 • Weronika Żaba klasa IIIB średnia 5.11
 • Elżbieta Gryta klasa IIID średnia 5.06
 • Paulina Jachuła klasa IIID średnia 5.06
 • Alina Pielaszkiewicz klasa IIID średnia 5.06
 • Adam Pudło klasa IIID średnia 5.06
 • Natalia Droździel klasa IIID średnia 5.00
 • Marta Nowakowska klasa IIIE średnia 5.00
 • Oliwia Różycka klasa IIIF średnia 5.00
 • Kacper Zając klasa IIIF średnia 5.00
 • Paulina Stasiniak klasa IIIB średnia 4.89
 • Gabriela Broniec klasa IIIC średnia 4.89
 • Michał Szalach klasa IIID średnia 4.88
 • Adrian Szczerepa klasa IIIC średnia 4.84
 • Oliwia Szyfer klasa IIIF średnia 4.84
 • Wojciech Klucznik klasa IIID średnia 4.82
 • Sylwia Kaszelna klasa IIIC średnia 4.79
 • Jakub Maśloch klasa IIIC średnia 4.79
 • Magdalena Staniec klasa IIIC średnia 4.79
 • Katarzyna Kufel klasa IIIF średnia 4.79
 • Maja Korda klasa IIIB średnia 4.78
 • Oliwia Berdys klasa IIID średnia 4.76.

Oprócz średniej ocen kwalifikującej do ukończenia szkoły wyróżnieniem, wszyscy ci absolwenci uczestniczyli w konkursach i olimpiadach wiedzy i umiejętności oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim , rejonowym i powiatowym osiągając przy tym liczne sukcesy. Wyróżniali się nienaganną kulturą osobistą i wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych

Wymienieni uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora Miecznikowskiego oraz Pana Starosty Mariusza Sochy świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, dyplomy oraz symboliczne nagrody książkowe. W czasie odbierania świadectw i nagród towarzyszyli im ich rodzice, dla których przygotowano listy gratulacyjne. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice wpisali się do Księgi Honorowej Szkoły.

W następnej kolejności za wzorową 100% frekwencję wyróżnienia otrzymały: Weronika Szymanek z IIID i Anna Bielińska z IIIA . Weronika przez 3 lata, a Ania w I i III klasie.

Po wręczeniu świadectw, nagród i wyróżnień za wyniki w nauce rozpoczęło się nagradzanie tych spośród absolwentów, którzy odznaczyli się w działalności artystycznej, sportowej i społecznej.

Nagrody za aktywny udział w życiu artystycznym szkoły oraz obsługę techniczną uroczystości szkolnych otrzymali:

 • z klasy IIIA : Paulina Gierlach
 • z klasy IIIB : Michał Jaskuła, Piotr Kapica, Bartosz Kozik, Paulina Pomykalska, Kacper Różycki, Hubert Serwinek, Ernest Surdacki, Patryk Wereski, Jakub Wróbel
 • z klasy IIIC : Kamila Igras, Adriana Szczerepa, Gabriela Wiąckowska, Agnieszka Choma i Jakub Maśloch
 • z klasy IIID : Barbara Bryła
 • z klasy IIIF :Oliwia Różycka, Anna Pokora, Kamila Bryczek i Kacper Zając.

Za wrażliwość na potrzeby innych i poświęcenie czasu na pracę Szkolnym Klubie Wolontariusza, pod opieką pani Elżbiety Lewniewskiej, zostali nagrodzeni:

 • z klasy III C: Kamila Igras, Aleksandra Mazurek, Kinga Michalczewska, Kinga Sielska, Aleksandra Skibińska
 • z klasy IIID: Oliwia Berdys, Elżbieta Gryta, Paulina Jachuła, Marta Jurak, Kinga Jurek, Mateusz Jurek, Wojciech Klucznik, Izabela Krawczyk, Mikołaj Kuśmierczyk, Artur Maziarz, Renata Petynka, Alina Pielaszkiewicz, Marcin Pielaszkiewicz, Adam Pudło, Weronika Szymanek, Monika Zdyb.

Wśród absolwentów znajdowali się uczestnicy XII edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo:

Wyróżnieni zostali :

 • Kacper Różycki z klasy III B i Wojciech Klucznik z klasy III D, którzy oddali najwięcej krwi ,
 • a takżeMagdalena Staniec, Weronika Widomska, Natalia Sowa, Adam Pudło, Klaudyna Herbet, Magdalena Ożóg, Renata Petynka, Monika Zdyb, Kamila Igras, Artur Maziarz, Jakub Maśloc.

Szkolnym koordynatorem akcji jest pan Włodzimierz Witkowski.

W następnej kolejności Dyrektor Miecznikowski przeszedł do nagradzania uczniów, którzy osiągali wysokie miejsca w rywalizacji sportowej.

W sali gimnastycznej wyróżnienia otrzymali ci z absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe miejsca na szczeblu wojewódzkim. Pozostali reprezentanci szkoły otrzymali je w czasie spotkań z wychowawcami.

Nagrodzeni zostali:

 • Monika Zdyb z IIID –wicemistrzyni województwa w indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt.

oraz reprezentanci szkoły w zawodach na szczeblu wojewódzkim :

 • z klasy IIIB : Paulina Stasiniak i Patryk Wereski,
 • z klasy IIIC : Aleksandra Skibińska, Kamila Igras, Magdalena Staniec i Aleksandra Jachura;
 • z klasy IIID : Oliwia Berdys, Kinga Jurek, Alicja Pielaszkiewicz, Wiktoria Wanatowicz, i Martynę Goleń,
 • z klasy IIIE : Karolina Jargieła.

Realizacja wielu przedsięwzięć w szkole nie byłaby możliwa bez zaangażowania rodziców naszych uczniów. Dyrektor Miecznikowski w imieniu całej społeczności szkolnej złożył wszystkim rodzicom serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość i dobrą wolę.

W sposób szczególny, po konsultacjach z wychowawcami klas, wyróżnił szczególnie następujących rodziców:

 • z klasy IIIA panią Monikę Adamską
 • z klasy IIIB - panią Elżbietę Gajor , panią Halinę Korda, panią Anetę Pomykalską , panią Annę Rak
 • z klasy IIIC - panią Joannę Kawęcką – Maśloch
 • z klasy IIID - pana Mirosława Droździel , panią Marzenę Pielaszkiewicz
 • z klasy IIIE - panią Annę Zdybicką
 • z klasy IIIF - państwa Ewę i Leszka Gołosiów, panią Anetę Łosek , - panią Bożenę Wdowiak panią Katarzynę Zając .

Wymienieni rodzice zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz złożyli wpisy w Księdze Honorowej Szkoły.

Część oficjalną uroczystości zakończyły podziękowania dla wychowawców. Funkcję wychowawców klas przez ostatnie trzy lata pełnili:

 • p. Beata Szaja – wychowawczyni klasy IIIA,
 • p. Maria Cios – wychowawczyni klasy IIIB,
 • p. Ewa Rej – wychowawczyni klasy IIIC,
 • p. Ewa Rej - Michalska – wychowawczyni klasy IIID ,
 • p. Bożena Mozgawa – wychowawczyni klasy IIIE,
 • p. Dorota Wójtowicz – wychowawczyni klasy IIIF.

Zgromadzeni w sali wychowankowie nie szczędzili braw będących wyrazem wdzięczności za włożony wysiłek związany z kształtowaniem postaw młodych ludzi oraz niemały trud organizacyjny. Wychowawcy złożyli wpisy w Księdze Honorowej Szkoły.

Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości pożegnania absolwentów rocznika 2017, a prowadzenie dalszej części przejął Samorząd Uczniowski .

 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top