27 kwietnia 2018 roku w obecności rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz kolegów i koleżanek z młodszych klas pożegnalismy kolejny rocznik absolwentów I LO im. T.Kościuszki oraz pierwszy rocznik absolwentów Technikum Informatycznego nr 1.

Pożegnalne spotkanie rozpoczęło się w sali gimnastycznej naszej szkoły około godziny 13.00. Radę Powiatu i Starostę kraśnickiego reprezentował zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Tadeusz Wojtak.

Pierwszym punktem w scenariuszu uroczystości było przemówienie Dyrektora Szkoły Pana Piotra Miecznikowskiego. Dyrektor nawiązał w nim do czasu, który tegoroczni absolwenci spędzili w murach "Górki" oraz zbliżającego się egzaminu maturalnego, życząc aby miniony czas zaowocował w najbliższych dniach powodzeniem w bardzo ważnej życiowej próbie jaką jest egzamin maturalny, który niejednokrotnie znacząco wpływa na dalsze losy młodego człowieka. Dyrektor życzył również udanych wyborów życiowych, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, ale również życzliwości innych ludzi. Podziękował również wychowawcom i nauczycielom za wkład pracy włożony w wychowanie i nauczanie  młodzieży oraz ich rodzicom za współpracę w kształtowaniu tegorocznych absolwentów.

Ważnym i znaczącym akcentem wystąpienia Dyrektora były pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Profesor Grażyny Stęgierskiej, wychowawcy i nauczyciela kolejnych roczników uczniów "Górki", z którą związała swoją drogę zawodową nauczyciela języka polskiego. Zgromadzeni pożegnali Panią Stęgierską w pełni zasłużonymi i długimi brawami.

Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrał Pan Tadeusz Wojtak, który odczytał skierowany do młodzieży i grona pedagogicznego list Pana starosty Andrzeja Maja, z własnej stony przyłączył się do życzeń i gratulacji dla młodzieży oraz w imieniu władz samorządowych powiatu podziękował za pracę Pani Grażynie Stęgierskiej. Zgodnie z kilkuletnią tradycją przekazał maturzystom długopisy od władz powiatu, które na pewno zostaną już za kilka dni połamane w czasie egzaminów maturalnych.

Po wystąpieniach rozpoczęło się wręczanie nagród, wyróżnień, dyplomów oraz świadectw z wyróżnieniem. W bieżącym roku szkołę ukończyło 176 licealistów oraz pierwszy liczący 27 absolwentów rocznik Technikum Informatycznego. Wśród absolwentów znalazły się osoby, które osiągnęły celujące i bardzo dobre oceny końcowe.

Po raz pierwszy przyznano dwie statuetki "Absolwenta Roku".

Tytuł absolwenta roku 2018 w Liceum przypadł Alicji Łyjak z klasy IIID, która uzyskała najlepszą średnią ocen 5.53. 
Tytuł Absolwenta roku 2018 Technikum nr 1 otrzymał  Łukasz Likos, który uzyskał średnią ocen 5,1.

W dalszej kolejności świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody w towarzystwie swoich rodziców odebrali:

z klasy III A

 • Sylwia Dębicka - śr. ocen 5.44;
 • Aleksandra Studzińska - śr.  ocen 4.89;
 • Patryk Kaźmierak - śr. ocen 4.78;

z klasy III B

 • Kamila Grochocka - śr. ocen  5,17;
 • Agata Suliga, śr. ocen 5,11;
 • Jadwiga Szwedo, śr. ocen 5,11;
 • Arkadiusz Nowak, śr. ocen 5,06;
 • Kinga Michałek, śr. ocen 4,83;

z klasy III C

 1. Marlena Fac, śr. ocen 5,16
 2. Patrycja Machaj, śr. ocen 5,11
 3. Magdalena Blacha, śr. ocen 5,0
 4. Oliwia Kuśmierz, śr. ocen 5,0
 5. Łucja Walas, śr. ocen 5,0
 6. Konrad Żuraw, śr. ocen 5,0
 7. Ewelina Płecha, śr ocen 4,79

z klasy III D

 • Weronika Skrzypek, śr. ocen 5,47 ;
 • Tadeusz Chmiel, śr. ocen 5,31 ;
 • Natalia Pielaszkiewicz, śr. ocen 5,12 ;
 • Wiktoria Marzec, śr. ocen 5,06 ;
 • Laura Sudół, śr. ocen 5,0 ;
 • Julia Tomczyk, śr. ocen 5,0 ;
 • Paulina Wójcik, śr. ocen 5,0 ;
 • Patrycja Kwietniewską, śr. ocen 4,87 ;
 • Zuzanna Lebowa, śr. ocen 4,76 ;
 • Adrian Siedlecki, śr. ocen 4,76 ;

oraz z klasy IV Technikum

 • Kacper Rosły, śr. ocen 4,9.

 

Nagrody za aktywny udział w życiu artystycznym szkoły oraz obsługę techniczną uroczystości szkolnych i radiowęzła otrzymali:

 • Patryk Bąk i Grzegorz Cichocki z klasy 3A;
 • Artur Rzęsa i Łukasz Wołoszyn z klasy 3B;
 • Mateusz Jasiński, Walas Łucja, Kuśmierz Oliwia, Rafał Wnuczek, Magdalena Blacha, Marlena Fac, Konrad Żuraw z klasy 3C;
 • Nadia Brzustowska, Magdalena Lipińska, Gabriel Chruściel, Daria Gromek z klasy 3F;
 • Kacper Rosły, Bartosz Smoliński, Łukasz Likos i Michał Zieliński z klasy IV technikum;
 • Specjalne podziękowanie otrzymał również Szymon Szubertowski z klasy 3 A – za artystyczny talent poświęcony szkolnej telewizji TV Górka.

O odebranie podziękowań za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariusza, pod opieką pani Elżbiety Lewniewskiej, Dyrektor poprosił  następujących uczniów:

Z klasy III B:

 • Kingę Michałek
 • Agnieszkę Ligaj
 • Jadwigę Szwedo
 • Agatę Suliga
 • Annę Szymanek

z klasy III E:

 • Natalię Dzikowską
 • Weronikę Orzeł
 • Alicję Skorupę
 • Klaudię Grzebulską
 • Monikę Ziółkowską
 • Dominikę Lipiec
 • Joanna Markiel
 • Michała Ziółkowskiego
 • Kingę Sikorę
 • Kingę Skorupę
 • Iwonę Latosiewicz

z klasy czwartej Technikum:

 • Kacpera Czarnotę
 • Wojciecha Gasińskiego
 • Michała Kołodzieja
 • Artura Kusia
 • Dawida Mikułę
 • Adriana Naspińskiego
 • Kamila Nowackiego
 • Kacpera Rosłego
 • Bartłomieja Smolińskiego
 • Sebastiana Wierzchowiaka
 • Michała Zielińskiego

Podziękowania za zaangażowanie i wolontariat w Szkolnym Kole PCK, działającym pod opieką pana Roberta Bańki otrzymali:

 • Klara Drozd z klasy 3 D
 • Laura Sudoł z klasy 3 D
 • Albert Fila z klasy 4 AT

W dalszej kolejności Dyrektor podziękował wszystkim uczniom za aktywny udział w XIII edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo, której szkolnym koordynatorem był Pan Włodzimierz Witkowski.

Dyrektor nadmienił, że bieżącym roku szkolnym uczniowie i pracownicy oddali 40,95 litrów krwi, co jest rekordem historii naszej szkoły

        Najwięcej krwi oddali:

 • Łukasz Likos z 4AT  3,15 litra krwi;
 • Krzysztof Kawa 3A - 2,25 litra krwi;
 • Bartosz Biernacki 4AT - 1,8 litra krwi;
 • Dawid Paduch 3A - 1,35 litra krwi;
 • Patryk Bąk 3A - 1,35 litra krwi;

Wyróżnienia za udział w akcji otrzymali również:

 • z klasy 3A Michał Latos, Andrzej Olszówka, Zuzanna Olech;
 • z klasy 3B Artur Rzęsa, Agnieszka Ligaj, Jakub Matwiej;
 • z klasy 3C Konrad Żuraw, Izabela Rycerz, Aneta Dębicka;
 • z klasy 3D Szymon Czajkiewicz;
 • z klasy 3E Patryk Serafin;
 • z klasy 3F Jacek Montusiewicz, Beata Kudła, Patrycja Widomska, Daria Gromek.

Sukcesy sportowe nie byłyby możliwe bez zaangażowania i udziału młodzieży w wielu zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu i województwa.

Pamiątkowe dyplomy za udział w zawodach sportowych i reprezentowanie szkoły otrzymali:

 • Katarzyna Błaszczyk z III D – tenis stołowy, na poziomie województwa;
 • Wojciech Żmuda z III E – koszykówka męska, na poziomie województwa.
 • z klasy III A: Patryk Bąk, Sylwia Dębicka, Krzysztof Kawa, Dawid Paduch, Karolina Sieczkoś, Ewa Suska;
 • z klasy III B: Mateusz Lenart, Agnieszka Ligaj, Jadwiga Szwedo;
 • z klasy III C: Aneta Dębicka, Gabriela Drozd, Mateusz Jasiński;
 • z klasy III D: Filip Borysik, Adrian Siedlecki, Laura Sudół, Paulina Wójcik;
 • z klasy III E: Natalia Dzikowska, Radosław Orzeł, Weronika Orzeł, Patryk Serafin, Karol Wójcik;
 • z klasy III F: Ilona Koślak , Beata Kudła;
 • z klasy IV AT: Kacper Czarnota, Albert Fila, Rafał Filipczak, Wojciech Gasiński, Bartosz Lenart, Kacper Rosły, Michał Zieliński.

Realizacja wielu przedsięwzięć w szkole nie byłaby możliwa bez zaangażowania rodziców naszych uczniów. W sposób szczególny wyróżniono następujących rodziców:

 • Panią Katarzynę Paduch (3a);
 • Panią Izabelę Michałek (3b);
 • Panią Barbarę Dorosz (3b);
 • Panią Beatę Kosidło (3c);
 • Panią Elżbietę Rubaj;
 • Panią Monikę Płecha (3e);
 • Panią Annę Szulc (3e);
 • Panią Martę Gromek (3f);
 • Panią Annę Pudło (3f);
 • Panią Katarzynę Smolińską (4aT).

Na zakończenie Dyrektor podziękował wychowawcom klas maturalnych.

 

Funkcję tę pełnili:

 • Pani Dorota Jarmuł – wychowawczyni klasy III A;
 • Pani Izabela Dekiel – wychowawczyni klasy III B;
 • Pan Piotr Małek – wychowawca klasy III C;
 • Pani Beata Chmiel – wychowawczyni klasy III D;
 • Pani Katarzyna Brzozowska – wychowawczyni klasy III E;
 • Pani Renata Staruch – wychowawczyni klasy III F;
 • Pan Mariusz Wereski – wychowawca klasy IV Technikum.

Nagrodzeni świadectwami z wyróznieniem uczniowie, ich rodzice i wychowacy złożyli swoje podpisy w Księdze Pamiątkowej Szkoły.

Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów (pełna lista absolwentów liceum rocznik 2018 dostępna jest wraz z tysiącami innych nazwisk w bazie absolwentów szkoły).

Nie mówimy Wam "Żegnajcie", mówimy Wam "Do widzenia".

Powodzenia na maturze i nie tylko...

Dalszy ciąg uroczystości prowadził Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top