21 września 2018r. przeżyliśmy niezwykły dzień – najpiękniejszy. W towarzystwie kilku pokoleń dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, uczniów, rodziców i gości świętowaliśmy  Jubileusz 100-lecia naszej Szkoły.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemówił językiem magii, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.
Szanownych gości, w imieniu Dyrekcji Szkoły i Komitetu Organizacyjnego IX Zjazd Absolwentów, serdecznie powitali nauczyciele I LO - Alicja Ostrowska iWłodzimierz Witkowski.

W pierwszej kolejności zostali powitani emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele oraz liczna grupa absolwentów, którzy przybyli na „Górkę” aby wspólnie z nami świętować. Kadrę kierowniczą reprezentowali: pani Teodora Dłużniewska, pan Wojciech Szpakiewicz, pani Anna Jarosz, pani Janina Sprawka, pani Zofia Szafran, pani Zofia Wójcik i pan Tomasz Rubaszko.

W gronie emerytowanych nauczycieli naszego liceum, którzy przybyli na uroczystość, byli: pani Urszula Anulewicz, pani Krystyna Bryndza – jednocześnie przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IX Zjazd Absolwentów, pani Henryka Kapusta, pani Ewa Kozłowska, pani Krystyna Michnal, pani Ryszarda Miziołek, pani Maria Pelc, pani Stanisława Rybak, pani Grażyna Stęgierska, pani Izabela Stępniewska, pani Weronika Surdacka, pani Maria Wójcik, pani Urszula Wójtowicz, pani Irena Zakościelna, pan Dionizy Podgajny i pan Konrad Starobrat. Chylimy przed Państwem czoła.

Absolwenci naszej zacnej Jubilatki przybyli nie tylko z różnych stron Polski, ale całego świata, aby wrócić pamięcią do czasów młodości.Ich obecność jest potwierdzeniem szacunku dla naszej szkoły i jej nauczycieli.

Jubileusz 100-lecia Szkoły uświetnili swoją obecnością:

- Ks. infułat Kazimierz Bownik, ksiądz Rektor Adam Woch i ksiądz Tomasz Zgórka

- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pan Wojciech Wilk

- Wiceministra Sportu pana Jarosława Stawiarskiegoreprezentował pan Kazimierz Choma - Radny Powiatu Kraśnickiego,

- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – profesor Andrzej Drop

- Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, dyrektora SP ZOZ w Kraśniku, pan Marek Kos

- Lubelski Wicekurator Oświaty – pan Eugeniusz Pelak

- Starosta Kraśnicki - pan Andrzej Maj

- Wójt Gminy Kraśnik – pan Mirosław Chapski

- Wiceburmistrz Miasta Kraśnik – pani Marzena Pomykalska wraz z Wiceburmistrzem Miasta Kraśnik panem Dariuszem Liskiem

- Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” – pani Iwon Kardyś

- Pani Dorot Posyniak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kraśniku

- Pani Renata Łukasik – dyrektor Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego

- Pani Anna Podgórska – wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- Pan Andrzej Wąsik – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kraśniku

- Nadkomisarz Jacek Dzikowski - komendant Powiatowy Policji w Kraśniku

- Młodszy brygadier Tomasz Michalczyk – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

- Pan Grzegorza Jasiński - prezes Fabryki Łożysk Tocznych

- Pan Wojciech Gołoś - dyrektor Centrum Kultury i Promocji

- Pan Sławomir Cielepała - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

-Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kraśnicki: pani Aneta Jabłońska-Ośka – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku , pani Elżbieta Gąsiorowska – dyrektor Zespołu Szkół w Annopolu, pani Anna Stolarska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku, pani Agnieszka Resztak – dyrektor Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Urzędowie, pan Grzegorz Latawiec – dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej , pan Ryszard Piórkowski – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku,

- pielęgniarka szkolna - pani Grażyna Wyszomirska,

- przewodnicząca Rady Rodziców - pani Renata Rachoń

- nauczyciele naszej placówki oraz pracownicy niepedagogiczni, a także reprezentacja uczniów, dla których uroczystość była niezapomnianą lekcją życia.

- przedstawiciele mediów.

Dyrektor Szkoły pan Piotr Miecznikowski rozpoczął swoje przemówienie cytując słowa francuskiego poety i pisarza Antoine de Saint-Exupéry podkreślające charakter uroczystości: „Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia.” Stwierdził, że okres nauki w liceum to czas dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego, czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych, życiowych decyzji. „To tu, po raz pierwszy zabiło komuś mocniej serce. To stąd zapamiętaliście na zawsze miejsca i krajobrazy, bo oglądaliście je przez czyjeś, po raz pierwszy zakochane oczy. Ze świadectwem dojrzałości wkroczyliście w dorosłość, przekonując się, że najtrudniejszą lekcją było samo życie. Wasza obecność na dzisiejszym Jubileuszu jest potwierdzeniem faktu, jak mocne są więzi powstałe w czasie nauki w tej szkole”. Poinformował zebranych, jaka jest Kraśnicka „Górka” współcześnie. Co sprawia, że, mimo upływu lat, zajmuje ciągle ważne miejsce w powiecie i województwie.

„Na czym polega jej fenomen? Myślę, że na niezwykłym połączeniu wspaniałej, przyjaznej młodym ludziom atmosfery z rzetelną pracą, gwarantującą sukces na egzaminach zewnętrznych, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, (…)uczymy młodzież wrażliwości na losy drugiego człowieka, (…) staramy się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną szkoły, wykorzystywać w procesie kształcenia najnowsze zdobycze techniki, (…) placówka pozyskuje fundusze z projektów unijnych – obecnie uczestniczymy w dwóch, dzięki czemu nasi uczniowie poszerzają wiedzę, uzupełniają braki, a nawet uczestniczą w bezpłatnych wycieczkach krajoznawczych,… Wychodząc z założenia, że historia jest nauczycielką życia, staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje szkoły, korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli.” Poinformował również, że z okazji Jubileuszu nasi nauczyciele opracowali historię szkoły, która ukazała się drukiem niemal w przeddzień dzisiejszego święta. Zespół redakcyjny pracował pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego – pani Grażyny Stęgierskiej i pani Magdaleny Frączek oraz nauczyciela historii pana Mariusza Bieńka.

Dyrektor Miecznikowski, kończąc swoje wystąpienie podziękował Absolwentom, tak licznie zgromadzonym, którzy są dumni ze swojej „Alma Mater" i rozsławiają dobre imię szkoły po całym świecie.Słowa wdzięczności skierował również do osób, które współtworzą współczesną historię naszej placówki. ”Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów, nauczycieli, księży, pracowników administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Prowadzili nas do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom pracującym obecnie w szkole, za wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów i społeczności lokalnej. Staramy się sprawiać, aby kolejne pokolenia uczniów uwierzyły w swoje siły, nie bały się marzyć i sięgać gwiazd. Dziękuję uczniom za ich kreatywność, wyjątkowość i niepowtarzalność. Za to, że obdarzyli nas zaufaniem i wybrali naszą szkołę.

Dziękuję Staroście Kraśnickiemu panu Andrzejowi Majowi i Zarządowi Powiatu za troskę o rozwój infrastruktury szkoły – obecnie przeprowadzana termomodernizacja to koszt ponad 1600000 zł. Nie sposób teraz wymienić wszystkich inwestycji i remontów, ale zapewniam, że o nich pamiętamy i dziękujemy.

Składam również, na ręce pana Kuratora, podziękowania dla organu nadzoru pedagogicznego. Dziękuję za wszelką pomoc, zrozumienie problemów kształcenia , za wspomaganie szkoły w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz rozwiązywanie problemów prawnych. Dzięki Państwa pomocy sprawy trudne przestają takimi być.

Dziękuję Rodzicom, Dyrektorom i Zarządom instytucji funkcjonujących na terenie Kraśnika  oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają szkołę w realizacji jej statutowych zadań. Szczególne podziękowania składam na ręce naszych sponsorów: Dyrektora FŁT - pana Grzegorza Jasińskiego, państwa Anny i Janusza Genejów – właścicieli Zakładów Poligraficznych AJG, pana Dariusza Lamorskiego – właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Bez-Pol oraz Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej - pana Jakuba Wiśniewskiego.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość, pamiętając, że:  „Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach  i pamięci ludzkiej..."  

Po wystąpieniu pana Dyrektora nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przygotowanej dla upamiętnienia uroczystości. Odsłonięcia dokonali: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów – pani Krystyna Bryndza, dyrektor Szkoły – pan Piotr Miecznikowski i uczennica z najwyższą w szkole średnią ocen – Patrycja Zgardzińska. Tablicę poświęcił ksiądz Tomasz Zgórka.

Następnie usłyszeliśmy od zaproszonych gości wiele ciepłych słów, na temat szanownej Jubilatki oraz życzeń dla społeczności szkolnej. Wśród osób przemawiających było wielu naszych absolwentów.

Część oficjalną prowadzący zakończyli słowami: „…skończyliśmy 100 lat, i chociaż Stanisław Wyspiański twierdzi: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. Młodość, raz już miniona, minęła niezwrotnie…”, to praca w „starym ogólniaku” temu stwierdzeniu zaprzecza, bo kolejne roczniki uczniów powodują, że my, pracujący, ciągle mamy od 16 do 19 lat.

Po zakończeniu części oficjalnej obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez młodzież pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Magdaleny Frączek. Talenty artystyczne naszych uczniów sprawiły, że udaliśmy się na niezwykły spacer, przenosząc się w czasie do lat minionych…

Kolejnym punktem programu był przemarsz, w asyście sztandaru szkoły, do kościoła rektoralnego pw. Świętego Ducha gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, podczas której homilię wygłosił ksiądz infułat Kazimierz Bownik – absolwent naszej szkoły.

Z kościoła powróciliśmy do szkoły, gdzie wspólnie z zaproszonymi gośćmi, czynnymi i emerytowanymi pracownikami szkoły zjedliśmy uroczysto obiad.

O godzinie 19.00, w Hotelu „Janów” w Borownicy, zaczął się Bal Absolwentów, który trwał do świtu, dostarczając uczestnikom wielu wzruszeń. Znowu poczuliśmy się tak, jakbyśmy mieli po naście lat…

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
Data : wtorek, 9 czerwiec 2020
10
Data : środa, 10 czerwiec 2020
13
Data : sobota, 13 czerwiec 2020
14
Data : niedziela, 14 czerwiec 2020
15
Data : poniedziałek, 15 czerwiec 2020
16
Data : wtorek, 16 czerwiec 2020
17
Data : środa, 17 czerwiec 2020
18
Data : czwartek, 18 czerwiec 2020
19
Data : piątek, 19 czerwiec 2020
20
Data : sobota, 20 czerwiec 2020
21
Data : niedziela, 21 czerwiec 2020
24
Data : środa, 24 czerwiec 2020
25
Data : czwartek, 25 czerwiec 2020

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top